Migrény, astma, alergie, ekzém, oční vada, závislost na kouření, krvácení u novorozeněte….

„Ráda bych zde toho napsala tolik, jak jsme plni všech těch krásných „zázraků“, které se nám dějí, že by mi formát A4 nestačil. Poprvé jsme se setkali s paní Jožkou Wenkeovou v roce 2009. Jela jsem k ní spíše ze zvědavosti, protože jsem dopředu nevěděla, co mě čeká. V té době ještě nebyly k dispozici její knihy ani webové stránky nebyly tak obsáhlé. Ti, kteří přicházejí žádat o pomoc dnes, mají výhodu v tom, že jsou informováni předem.

Jaké bylo tehdy mé překvapení, když mi bylo sděleno, že se nacházím v karmické zátěži z minulých životů, včetně konkrétních důvodů, které zde nebudu zmiňovat. Valily se mi slzy po tvářích, když jsem vše slyšela. Od toho sdělení se odvíjelo vše další. Paní Wenkeová neměla povolení k léčebnému zásahu, který jsem opravdu moc potřebovala. Od mé puberty mě trápily migrény, které byly stále silnější a byly provázeny zvracením. Bylo to opravdu dost nepříjemné období. Dále jsem měla žaludeční a dýchací potíže, lékaři diagnostikované jako astma. Vše bylo provázeno alergiemi téměř na vše. Dostala jsem tehdy rady, kterých jsem se poctivě držela. Nad ničím, co mi bylo u paní Wenkeové sděleno, jsem nezapochybovala, prostě jsem vše přijala.

Po nějaké době se mi podařilo snížit svou karmickou zátěž, dosáhla jsem hodnoty karmy, kdy je již léčení povoleno, a opět jsem se vydala k paní Wenkeové.  Vzala jsem  s sebou naše dvě dcery, které měly také své potíže. Verunka se potýkala s rozsáhlým ekzémem a Žanetka s oční šilhavostí a dioptriemi. Do té doby jsme pravidelně docházely na ortoptiku, kde cvičila s očima. Při návštěvě u  paní Wenkeové bylo u obou dcer léčení zahájeno. Pamatuji si, že jsme po léčebném zásahu přišly na kontrolu a magistra z ortoptiky tenkrát nechtěla ani věřit tomu, že Žanetka měla všechny hodnoty v normě. Měla původně vysoký nitrooční tlak, který jí byl po jednom duchovním zásahu takto snížen. Druhá dcera Verunka je již díky Bohu bez ekzému a já jsem se také zbavila svých obtíží.

Každý den děkujeme Bohu za tyto dary. Prošli jsme si mnohými zkouškami. Také jsem v jednom období ztratila víru v Boží všemohoucnost, ale opět jsem vše napravila. Díky této zkušenosti i dalším jsme opět o poznání dále.

Nerada bych opomněla manžela, který byl dost zarytý ateista a kuřák od svých školních let, ale přesto přišel s námi k paní Wenkeové a byl i u něj proveden zásah Božím světlem. Jaké bylo mé milé překvapení, když po zásahu úplně změnil názor a hlavně už si nikdy od toho dne nezapálil. Byl zbaven závislosti, kterou trpěl desítky let. Také měl problém s levou paží, ve které nemohl udržet ani láhev s vodou, i tohoto problému byl zbaven.

To, co jsem zde uvedla, je jen pár zkušeností získaných v začátcích naší cesty duchovního uzdravování. Následovaly i další příležitosti, kdy jsme již postupně mohli uplatnit také to, co jsme se naučili o sebediagnostikování  a sebeuzdravování od naší průvodkyně paní Benešové a dnes již zvládáme všechny problémy sami.

V roce 2011 k nám přišel do rodiny náš malý „andílek“ Mikulášek, na kterém se nejvíce učíme. Cokoliv se u něj objeví, zvládneme odstranit sami. Letos začal chodit do školky a domů se vracel jak vyměněný. Po našich zkušenostech už jsme věděli, co se u něj děje. Pokaždé jsem zjistila, že byl jeho energetický systém oslaben negativními energiemi, se kterými se tam setkal. Provedla jsem u něj vše, co bylo třeba pro jeho uzdravení, a bylo úžasné pozorovat velkou změnu v chování, když mu Bůh po mé modlitbě jeho energetický systém opět vyčistil a vyladil. Je to úžasné, když jako matka mohu synovi sama pomoci a nemusíme se obracet na lékaře.

Náš rodinný příběh duchovního uzdravování se opět rozšířil, a proto bychom se s vámi rádi podělili o další duchovní uzdravení v naší početné rodině. Do naší  rodiny přibylo další, již čtvrté dítě – náš Tobiášek. Přestože již dobře zvládáme duchovní sebeuzdravování a řešíme si problémy, které se u někoho z nás objeví, sami, tentokrát jsme se raději obrátili o pomoc.

Tři dny po propuštění z porodnice začal Tobiáškovi krvácet pupíček. Ze začátku to bylo nepatrné a my jsme doufali, že krvácení samo ustane. Pátý den však bylo naopak silnější, a tak jsme se obrátili s prosbou o pomoc na paní Wenkeovou.

Paní Wenkeová provedla dálkový zásah a jako mávnutím proutku krvácení přestalo. Byl to další úžasný zázrak, kterého jsme mohli být svědky. Dodatečně jsme se dozvěděli, že příčinou krvácení bylo překrvení v důsledku energetického přetlaku v oblasti třetí čakry. Uvolnění energie, která čakru zaplavila, byl následek stresu, který Tobiášek při porodu prožíval. Jsme vděčni za to, že byla objevena příčina a s pomocí Boží také odstraněna. Opět jsme se přesvědčili, tak jako i v jiných případech, že problémy fyzického těla vznikají na energetické a duchovní úrovni. Jsme šťastni, že jsme se vyhnuli pobytu v nemocnici, který nám hrozil.

Vše je tak neskutečné, jako v pohádce, která má vždy dobrý konec. Děkujeme Bohu za tuto duchovní cestu, kterou nyní kráčíme, a paní Jožce Wenkeové jsme nesmírně za vše vděčni.

Bylo by na Zemi krásně, kdyby se všichni řídili Božími zákony a mohli prožívat denně takové  ‚zázraky‘, jaké prožívá naše rodina.“

S láskou

Makovcovi