Noční chrápání, angíny, doporučení do pedagicko-psych. poradny

5 let – Slaný

První návštěvy u paní Wenkeové proběhly velice úspěšně. Honzíkovi byla vyčištěna krev od bakterií, upravena nosní přepážka a celkově byl uzdraven. Zmizelo noční chrápání, časté angíny a především má v pořádku krevní obraz. Příběh je uveden v knize J.W.

Tentokrát jsem Honzíka objednala z jiných než zdravotních důvodů. Začal chodit do 1.třídy ZŠ a v listopadu mi třídní učitelka doporučila navštívit pedagogicko – psychologickou poradnu. Sama jsem měla pocit, že něco není úplně v pořádku: zrcadlové psaní z pravé strany, špatná jemná motorika (v MŠ si ničeho nevšimli), nesoustředěnost, neklid…

Ale nechtěla jsem Honzíka vystavit ‚procesu‘ v poradně a především celoživotnímu ‚ortelu‘ dislektik, disgrafik, hyperaktivní dítě… Naopak jsem si byla jista, že léčení u J. W. bude to pravé.
Přes J. W. mi bylo sděleno, že Honzík má lehce uvolněnou životní energii kundalini, proto ten neklid. Špatná jemná motorika a zrcadlové psaní bylo způsobeno pro dnešní dobu nevhodným poměrem funkce pravé a levé mozkové hemisféry, převažovala u něj intuitivní stránka nad rozumovou. Během léčení a několika následujících týdnů bylo všechno srovnáno. Nebylo to ze den na den jako u prvního léčení zdravotních problémů, ale po 6 – 8 týdnech sama paní učitelka řekla, že u Honzíka neshledává jediný důvod k návštěvě pedagogicko – psychologické poradny. Je velice ‚otevřená‘ přírodní léčbě a duchovním otázkám a o léčení u J.W. věděla od začátku. Honzíkovy sešity psaní se proměnily z ‚kocouřích čáranic‘ do úhledného psaní. Čtení začalo jít ‚samo od sebe‘ bez častého drilu a donucování. Co se týká neklidu při hodině, také nastala příjemná změna, ale přece jenom po zazvonění na konci hodiny Honzík ‚vystřelí‘ z lavice a potřebuje se proběhnout. Myslím si, že k tomu přispívá i malý počet hodin tělesné výchovy na ZŠ. Kompenzujeme to fotbalem, bruslemi, kolem, plaváním…

Ještě bych se chtěla podělit o jeden zážitek po léčení u J.W. Asi po 14-ti dnech si Honzík sám na chalupě ‚vyhrabošil‘ kříž s Kristem, odvezl si ho domů a s tátou pověsil ve svém pokoji.
Jsem nesmírně vděčna paní Jožce Wenkeové a Centru přírodní léčby za všechna uzdravení a prožitky.

Děkuji

Lucie Pospíšilová