Opakované potraty

33 let – Brno

 „Ráda bych se podělila o svou zkušenost s léčením v rámci projetku Centra pro zdraví. Na podzim roku 2015 jsme se s manželem rozhodli, že bychom rádi založili rodinu. Během následujícího půl roku jsem ale zažila dva potraty. První potrat byl na samém počátku těhotenství (asi v 6. týdnu) v říjnu 2015 během naší svatební cesty, další byl zamlklý potrat v 11. týdnu těhotenství v lednu 2016, po kterém už následoval zákrok v nemocnici.

Po prvním potratu jsem pořád přemýšlela, proč se to stalo, i když jsem byla ujištěna, že potraty v raném stadiu jsou běžné a že ženy často potratí, aniž by věděly, že jsou těhotné, a přičítá se to nepravidelné menstruaci. V této době jsem už měla přečtené knížky paní Wenkeové a uvědomovala si, že klasická medicína mi nedá odpověď na moje otázky. Jako klient Centra pro zdraví jsem se obrátila na paní Wenkeovou s prosbou o sdělení, jak tuto událost vnímat a jestli je v tom pro mě nebo pro nás oba s manželem nějaký signál z duchovního světa. Ráda bych zde ocitovala odpověď paní Wenkeové, protože věřím, že může být velice užitečná i pro ostatní, kteří se setkají s podobným problémem:

   Pokud se má objevit příčina potratu, je třeba začít u energetického systému, aby se zjistilo, jak jsou čakry a potažmo tělesné orgány, v tomto případě děloha, zásobeny energií, zda právě určitá energetická disharmonie nezpůsobila zničení plodu. Důležité také je, zda byla v době oplodnění a dále aura čistá a nesídlila na úrovni 2. čakry nějaká nežádoucí duchovní bytost, která by odebírala plodu energii. Každá dušička, která se má vtělit ke své budoucí matce, potřebuje, aby měla příznivé energetické prostředí a aby měla matka všechny duchovní ochrany. To je ideální stav. V současné době se stále častěji na Zemi vtělují, jak jistě víte, vyspělé duše, a tam je to obzvlášť důležité. Stává se, že pokud není matka připravena po duchovní a energetické stránce přijmout takovou duši, dojde k tomu, že se plod odloučí sám. Proto je třeba zjistit vylučovací metodou v prvé řadě příčinu.

   Dále je úkol pro Vás zamyslet se, zda jste nepoužívala antikoncepci, zda jste již v minulosti nebyla na potratu apod. To znamená, zda u Vás nebyly nějaké přestupky proti Božím zákonům. V takovém případě by bylo třeba pracovat s odpuštěním. Důležité také bude, zda se Vám podařilo prohloubit svou víru. Mám pocit, že právě tam se našel minule nedostatek. Je to důležité kromě jiného i pro práci s odpuštěním. Toto vše by mělo předcházet tomu, než se začne řešit fyzické tělo. Pusťte se do práce a nepodceňujte nic z toho, co sděluji. Pamatujte, že Bůh je vševědoucí a nikdo z nás před ním nic neutají, ani své myšlenky a pocity. Všichni jsme pod jeho drobnohledem a to, co se nám děje, je vždy důsledkem něčeho, čeho jsme byli nebo ještě jsme součástí, a my to potřebujeme najít. Náhody neexistují, o tom už jistě nepochybujete. Neznalost v duchovní oblasti také přivádí tak velké množství žen na umělé oplodnění, aniž by se dozvěděly, že existují uvedené skryté příčiny. Je to vážné téma pro ženy. Zmiňuji se o některých zásadách v mých knihách.

Po obdržení této odpovědi od paní Wenkeové jsem si uvědomila, jak kompexní záležitost početí a těhotenství je a že mám hodně co napravovat. Především jsem dlouhodobě od svých 19 let užívala antikoncepci (v době, kdy jsem začínala, antikoncepce zažívala svůj rozmach a předepisovala se v podstatě automaticky) a v době potratu stále kolísala nebo úplně chyběla má víra v Boha a nedařilo se mi držet duchovní ochrany. Nicméně až druhý potrat pro mě znamenal skutečný zlom a signál začít na sobě pracovat, jak psala paní Wenkeová. Prosila jsem Boha za odpuštění užívání antikoncepce, četla knížky paní Wenkeové a pana Kočího, sledovala poučná videa na stránkách projektu a snažila se uvědomovat si chyby v mém životě, měnit zažité postoje, usměrňovat svoje ego a prohlubovat svůj vztah k Bohu. Fyzickému tělu jsem mezitím chtěla dopřát čas na regeneraci, a tak jsme se s manželem dalšího půl roku ani nesnažili o početí. V létě jsem už měla příznivé kontrolní diagnostiky a dařilo se mi držet duchovní ochrany. Na podzim 2016 mi bylo doporučeno navštívit léčení u paní Wenkeové.

Na léčení jsem se konečně dozvěděla příčinu opakovaných potratů. Byla ztištěna zablokovaná druhá čakra a s tím související dlouhodobé oslabení dělohy (schopnost dělohy udržet plod byla asi jen 30 %). Příčinou byl silný negativní zážitek z dětství, který jsem si vůbec neuvědomovala. Při léčení byla obnovena funkce druhé čakry a posílena děloha, z podvědomí mi byl zároveň vymazán tento zážitek. Na podporu doléčení jsem dostala Bachovy kapky a měla jsem denně pronášet děkovné modlitby za uzdravení a prosebné modlitby za udržení výsledku léčení. Po měsíci jsem žádala o kontrolní diagnostiku se zaměřením na hodnoty zjišťované při léčení a vše bylo v pořádku.

V listopadu 2016 jsem opět otěhotněla a v době, kdy píší tyto řádky, mi zbývají necelé tři měsíce do termínu porodu. Celé těhotenství každý den děkuji Bohu za svoje uzdravení a prosím, ať je moje děloha silná a těhotenství se dobře vyvíjí. Prožívám šťastné období, moje těhotenství je bez komplikací a já každý den s radostí a vděčností pozoruji rostoucí bříško.

Děkuji projektu Centra pro zdraví a paní Wenkeové za nasměrování mé životní cesty, za odhalení duchovních zákonů a jejich působení v našich životech a za nalezení víry v Boha. Děkuji Bohu, že mě přivedl na léčení k paní Wenkeové a za svoje uzdravení, které bylo obrovským darem od Boha za mou snahu na sobě pracovat. Dnes už vím, že Bůh je vševědoucí, všemohoucí a také spravedlivý a že to nejsou prázdné fráze. Je jen na nás, jakým směrem se na své cestě životem vydáme a jestli budeme žít v pokoře v souladu s duchovními zákony a čerpat z Boží lásky.“

Jana Kleinerová