Úporný průjem, cukrovka II.typu, hypertenze

81 let – Praha

„Utekly 2 roky od doby, kdy jsem psala – celá rozechvělá – své dojmy z první i druhé knížky paní Jožky Wenkeové o Léčení Božím světlem a Tajemství základů léčitelství. Jsem nejen o 2 roky starší, ale mnohem bohatší o nepřeberné množství poznatků ‚z vyšších sfér‘, a hlavně osobních zkušeností s Jožinčiným léčením.

Díky ní jsem se zbavila svých mnohaletých obtíží, mezi něž patřil stálý úporný průjem, který mi komplikoval život; díky ní nemusím užívat žádné léky na cukrovku II.typu, ani na svou diagnózu „nevyléčitelné“ hypertenze.

Učím se vděčnosti za každou pomoc, podporu a ochranu. Učím se úctě k životu, ke všemu božskému v ostatních lidech, učím se důvěře v Boha a v jeho vůli. Protože jdu za duchovním poznáním tou nejdelší cestou od klasické medicíny přes kvantovou mechaniku, filozofii a etiku k těm nejzákladnějším principům v evoluci lidského rodu a protože pravděpodobnost nějaké delší cesty před sebou nemám, bylo mé studium poněkud horečné, a výsledky rozmanité.

DNES UŽ VÍM /parafráze na Kurta Tepperweina/, že možné je všechno, čemu člověk věří.
Věřím ve slunce, i když právě nesvítí,
věřím v lásku, i když se mi občas vyhýbá,
věřím v Boha, i když ho nevidím,
a věřím v zázraky díky lidem, kteří se na nich podílejí.

Přeji všem spřízněným duším každý den kvítek radosti.“

MUDr. Jarmila Winterová