Na následujících řádcích se pokusím částečně odhalit, co se skrývá pod tajemným sanskrtským výrazem KUNDALINI. V dnešní době duchovní transformace lidstva se s ním setkáváme čím dál častěji.

Tak například nejznámější internetová encyklopedie (wikipedie) říká, že „Kundaliní, tzv. hadí síla, je kosmická a současně lidská energie známá v hinduismu, tantrismu a v józe. Je uložena nad první čakrou (Múladhárou) v takzvaném múladháru v křížové kosti (os sacrum) a vyskytuje se zde v latentním stavu.„

Pěkná definice, ale rozumíme jí? Co si máme představit pod pojmem kosmická energie? Co konkrétně pro náš život kundalini znamená?

Z mého poznání se jedná o mocnou energii, kterou obdrží každý člověk při zrození od síly, která stvořila vesmír, kterého jsme součástí, a řídí ho svými zákony, v naší kultuře zvaná Bůh (Stvořitel).

Na kundalini se můžeme dívat jako na zásobárnu životní energie, která má nepředstavitelnou sílu a moc. A pokud je vyčerpána, může být doplněna pouze Boží silou z Boží vůle.

Část kundalini se podílí na lidském zrození – oživení těla a zajištění tělesných funkcí. Zbylá část tvoří rezervu životní energie. Tato rezerva je důležitá pro pohlavní život a duchovní růst člověka. Svoji významnou roli sehrává při energetickém čištění orgánů během transformačního procesu. Tato síla ale není nevyčerpatelná. Lidé mají u sebe takovou zásobu kundalini, aby mohli splnit své poslání, se kterým přichází jejich duše na Zemi.

Pojem kundalini se sice používá především ve východních naukách a náboženstvích, ale týká se každého člověka na planetě Zemi.

Během našeho života kundalini buď zůstává v klidu, nebo se postupně uvolňuje pro náš duchovní růst. Může se ale také překotně rozlít nebo být úplně odčerpána.

Rozlitá kundalini

U kundalini může dojít k řízenému přirozenému, pozvolnému nebo náhlému rozlití.

Přirozeně a pozvolně se uvolňující kundalini je spojena s duchovním růstem člověka. Pokud je kundalini pouze postupně odčerpávána pro duchovní růst, je to přirozený proces bez nepříjemných doprovodných projevů.

Je ale celá řada situací, kdy může dojít k náhlému rozlití kundalini, což je provázeno různými nepříjemnými dopady nejen na fyzické tělo. K náhlému rozlití může dojít například při úleku nebo jiném silném emočním prožitku spojeným se smutkem, lítostí nebo radostí. Dalším faktorem může být pohlavní styk nebo porod, kdy se na uvolnění podílí tlak při porodu. Dále se může kundalini uvolnit meditacemi, jógou, energetickým cvičením nebo holotropním dýcháním, pokud člověk nezná všechny okolnosti, které mohou nastat. K tomu patří i populární zasvěcení reiki. Rozlití kundalini může být ale také vyvoláno duchovním působením během transformačního procesu, kdy se uvolněná kundalini podílí na energetickém čistění orgánů.

Jaké jsou tedy projevy rozlité kundalini?  Záleží na stupni rozlití, může to být různé mravenčení, brnění, třes, nekontrolovatelné pohyby, horečky, pokud kundalini vystoupila až do hlavy, může to být spojeno s tiky a záškuby v obličeji, člověk může slyšet i hlasy a mít halucinace. Rozlitá kundalini je obvykle provázena i blokádou všech čaker – energetický systém člověka se tak brání před přeplněním energií.

V případech rozlití kundalini může pomoci například duchovní léčitel stažením kundalini do rezervy. Dále je potřeba pracovat na postupném odblokováním čaker.  Bohužel moderní západní medicína tuto energii a stavy s ní spojené neuznává, takže se snaží pomoci nasazením chemických léků či psychofarmak, což ale neřeší příčinu. Lidé s rozlitou kundalini se můžou stát i psychiatrickými pacienty například s diagnózou schizofrenie nebo maniodepresivní psychóza.

Odčerpaná kundalini

Stav odčerpané kundalini znamená, že člověk přijímá energii z vesmíru pouze pomocí čaker. Kundalini může být odčerpána například v důsledku energetického upírství, nevhodným pohlavním životem, pohlavním sebeuspokojováním nebo nadměrným zájmem o duchovní poznání, které duše nestačí zpracovat. Pak se duchovní růst člověka zastavuje a on sám se stává energetickým „upírem“. Takový člověk pak vědomě či nevědomě odsává energii druhý lidem, jelikož sám nemá zdroj energie. Doplnění odčerpané kundalini závisí pouze na vůli Boží.

Příklady stavů kundalini

Uložení kundalini v klidovém stavu

Takové uvolnění už souvisí s hlubším duchovním poznáním

Stav, kdy čakry jsou již uzavřené a dochází k energetickému přetlaku, který se může projevovat nepříjemnými pocity

Vyprázdněná kundalini znamenající duchovní zastavení člověka

 

Osobní zkušenost

Jako autor článku se rád podělím také o osobní zkušenost s rozlitou kundalini u dcerky.

První zkušenost

Asi tři týdny po porodu dcerka obrovsky plakala a byla vidět její velká nepohoda. Požádali jsme duchovní léčitelku o diagnostiku energetického systému a bylo zjištěno napadení negativními energiemi a s tím spojené rozlití kundalini a uzavření všech čaker. S pomocí vroucí modlitby zaměřené na příčinu problému bylo díky Bohu vše dáno do pořádku a další diagnostika ukázala napájení Božím světlem a zharmonizovaný energetický systém.

Druhá zkušenost

8-měsíční dcera spadla z postele na zem. Rozbrečela se leknutím, ale za chvilku se uklidnila. Manželka zkontroloval, zda nemá někde nějaké poranění, ale vše bylo v pořádku. Asi po týdnu jsme objevili na pravé straně hlavy asi 6 cm dlouhý a 3 cm široký otok. Při prohmatání dcerka ale nijak nereagovala, místo tedy nebylo bolestivé, ani nijak zarudlé. Prostě žádná viditelná reakce, jen ten velký otok na malé hlavičce. Po týdnu se situace nelepšila, a jelikož jsme s manželkou nenacházeli vysvětlení, požádali jsme o pomoc duchovní léčitelku, paní Wenkeovou, aby nám pomohla objasnit, co je příčinou otoku.

Přišla nám velmi zajímavá odpověď. Dcerka se při pádu lekla, a tím se jí rozlila kundalini a uzavřely se jí všechny čakry. Otok byl způsobený tím, že k ní byl přiveden Boží pomocník (energetická bytost přisátá v auře), který byl seslán, aby vytvořil otok, abychom byly na tento stav upozorněni, protože jsme na dcerce nepozorovali žádné projevy nepohody způsobené rozlitou kundalini nebo uzavřením čaker jako při první zkušenosti.

Řešení bylo jednorázová modlitba o odstranění Božího pomocníka a opakovaná prosebná modlitba o vstřebání se otoku. Po necelých třech týdnech otok zmizel a my jsme byli vděční, že je vše v pořádku.

Třetí zkušenost

Dcerka měla v 11 měsících velmi vysoké horečky téměř 41°C. A příčinou horečky byla opět rozlitá kundalini. Po odhalení příčiny rozlití kundalini jsme pracovali na jejím odstranění a teplota postupně klesala. Po úplném odstranění příčiny byla dcerka bez teplot bez použití jakýchkoliv chemických léků. Více si budete moct přečíst v příběhu uzdravení, který bude brzy zveřejněn na tomto webu.

 

Jsem vděčný, že jsem se zde mohl podělit o střípky poznání toho, co se skrývá pod pojmem kundalini, včetně setkání se s její silou v našem běžném životě.

Viajerooo

 

Zdroj: knihy duchovní léčitelky Jožky Wenkeové (V těchto knihách můžete získat o kundalini ještě více informací)