Psychické problémy, smutek, úzkosti, deprese

34 let

„Ráda bych se s vděčností podělila o svůj vlastní a také náš rodinný příběh. V době, kdy jsem nastoupila na vysokou školu, nastala v mém životě řada změn. Tou nejmarkantnější byl obrovský nárůst povinností spojených s oborem, který jsem začala studovat. Zpočátku se u mě objevily stavy lítosti a smutku, které vystřídalo velké sebezapření a pracovní nasazení. Zatnula jsem zuby a pokračovala ve studiu. Zhruba po roce se však v mém postoji cosi zlomilo. Již pro mě nebylo možné pokračovat v dosavadním úsilí dále. Objevily se u mě pocity smutku, úzkostí, depresí a únavy. Najednou i sebemenší rutinní úkol bylo těžké zvládnout.

Na radu praktické lékařky, která mi rovnou napsala lék působící na nervovou soustavu, mi byla doporučena psycholožka. Mé konzultace s ní však nikam nevedly. Poté jsem se dostala do péče psychiatričky a byly mi předepsány uklidňující léky – antidepresiva k dlouhodobému užívání. Soustavně u mě probíhala terapie jednou nebo dvakrát týdně. Žádnou změnu k lepšímu jsem však neviděla. Někde uvnitř se stále ozýval hlas, že dlouhodobé užívání chemických léků přeci nesvědčí o mém uzdravení. Vadila mi závislost. Proto jsem se mnohokrát pokusila léky vysadit. K mému velikému zklamání se však mé stavy po vysazení antidepresiv vždy vrátily. Vysazování a zpětný návrat k chemické léčbě byly pro mě vždy velkým zklamáním. Pomalu jsem se začala smiřovat s faktem, že bez chemických léků to v mém životě prostě nepůjde.

Nastalo období, kde jsem již dokončila studium. Trvalo celkem sedm let. A opět jsem vysadila chemické léky ze svého života. V tomto období jsem dostala kontakt od své kamarádky na Centra pro zdraví. Svitla mi naděje. Začala jsem do Centra docházet, absolvovala jsem řadu přírodních léčení včetně půstu. Avšak pocity strachu, úzkostí a smutku se začaly pozvolna vracet. Tehdy mi bylo doporučeno léčení u paní Wenkeové. Byla to pro mě již poslední možnost, nikdo jiný mi dosud nedokázal dlouhodobě pomoci. Byla jsem zoufalá. Sama se sebou jsem uzavřela dohodu, že pokud ani tohle léčení nepomůže, vrátím se k chemickým lékům a smířím se s jejich dlouhodobým užíváním.

Po léčení Božím světlem však nastala obrovská změna. Z diagnostiky tehdy vyplynulo, že má aura byla napadena, kolem hlavy byly myšlenkové struktury, energie kundalini byla rozlitá, čakry zablokované. Má aura byla prostřednictvím paní Wenkeové vyčištěna a prozářena, energie kundalini stažena. Po velmi dlouhé době jsem zažila vnitřní pocit klidu a velikou úlevu. Až hmatatelně jsem cítila sílu ochran, které mi při léčení byly vytvořeny.

Od léčebného zásahu jsem se po celý rok cítila stále skvěle, ale najednou jsem začala pozorovat, že na mě zase doléhá smutek. Proto jsem se opět obrátila na paní Wenkeovou. Bylo mi sděleno, že můj problém tentokrát souvisí také s mým partnerem, a že jsem nedodržela přesně doporučení, která mi byla sdělena, což byl také jeden z důvodů zhoršení mého stavu.

Celou věc jsem diskutovala s partnerem a po jeho souhlasu jsme se oba objednali na léčení. Oběma nám bylo pomoženo a naše aury se opět prozářily. Od té doby pečlivě dodržujeme rady, které nám prostřednictvím paní Wenkeové byly sděleny.

Můj život se zcela změnil a během té doby se do něj postupně vrátila víra, naděje a radost. Na podzim roku 2013 jsme s partnerem k naší velké radosti zjistili, že čekáme miminko. Celé těhotenství bylo po zdravotní stránce bez problémů. Jen zpočátku mě trápily obavy, zda vše bude v pořádku. I s tímto jsem se obrátila na paní Wenkeovou a mé emoční tělo bylo vyčištěno. Dokonce jsem dostala sdělení, která mě naplnila klidem a radostí. Příchod miminka na svět byl rychlý a krásný. Od Boha jsme dostali nádherný dar, naše rodina se rozrostla o Toníka. S mým nyní již manželem jsme nezažili krásnější okamžik. Po porodu miminka jsme se ocitli v péči lékařů, kde jsme byli tvrdě konfrontováni s porodním systémem v naší zemi. Přestože miminko bylo zcela zdravé, byli jsme zastrašováni a nuceni v nemocnici zůstat. Byla jsem z toho zoufalá. Těsně po porodu jsem celou věc těžce nesla. Ve svém smutku jsem se s nadějí obrátila na paní Wenkeovou. Opět nám bylo pomoženo. Dostala jsem radu, ať zachováme klid, že Bůh je s námi. K mé obrovské úlevě nás hned na druhý den propustili. Nyní se radujeme z přítomnosti druhého děťátka a celá naše rodina žije v radosti. Každý den se s pokorou modlím za nás za všechny a cítím, že mé prosby jsou vyslyšeny.

Jsem šťastná, že jsou mezi námi lidé, jako je paní Wenkeová, kteří opravdu dokážou s Boží pomocí navracet lidem skutečné zdraví.

S obrovskou úctou a vděčností za vše děkuji Bohu i paní Wenkeové.“

rodina Pápolova