Spící

47 let – Petroupim

Jmenuji se Miroslav Přibyl a touto cestou chci poděkovat za projekt SanoKunDio, jeho zakladatelce i všem, kdož se na Projektu podílejí.

Neměl jsem zdravotní problémy, pominu-li vrozenou vadu sluchu. Od malička jsem nebral léky, popř jsem příslušný recept zahodil či „spolknutý prášek“ tajně vyplivl. Léčil jsem se vždy klidem, tichem a půstem.

K projektu nás přivedla zdravotní diagnóza syna, která z pohledu oficiálního lékařství je nevyléčitelná a znamená doživotní užívání léků plus různá pravidelná více či méně invazivní vyšetření při kontrolách včetně určité indispozice. Tato diagnóza je několikrát zmíněna i v Bibli, kde ji náš Pán Ježíš, stejně jako pí. Wenkeová se svolením Otce, úspěšně vyléčil.

Pro mne tento okamžik zároveň znamenal i znovunalezení Otce a obnovení vztahu s Ním – p r o b u z e n í. Díky knihám J. Wenkeové a S. N. Lazareva je náš vztah velmi intenzivní. Uvědomil jsem si, že ještě na vysoké škole jsem pravidelně chodil do „Ticha“, ale po absolvování VŠ na to v rámci budování kariéry, rodiny a spoustě dalších „důležitých věcí“ nebyl čas a já…zapomněl. Ale také jsem se zapomněl bát, proto jsem vděčný i za toto období. Jako bývalý cholerik (dědíme to v mužské linii) dnes zažívám stavy tiché radosti, lásky a vděku, zase „chodím do Ticha“, raduji se z maličkostí a snažím se prodlužovat okamžiky žití v teď.

Jsem vděčný Projektu za vyléčení syna a probuzení mé ženy i mne, za inspiraci i aktivní pomoc hledajícím. Vnímám Projekt jako partu „krásných lidí“ v Masarykově slova smyslu. I když mnoho lidí žehrá na současnou dobu, domnívám se, že je to čas plný příležitostí k probuzení, nalezení sebe sama třeba skrze SanoKunDio.

Miroslav Přibyl