S blížícím se koncem roku jsem konečně zahájil cyklistickou sezónu 😊 Naplánoval jsem si delší výlet, ačkoliv jsem si nebyl úplně jistý, zda ho bez jakékoliv přípravy zvládnu, protože jsem letos na kole skoro nejezdil. První půlka cyklovýletu byla v pohodě, ale asi ve dvou třetinách mě začalo bolet koleno. Bolest se stupňovala, ale dalo se s tím dojet domů. Nechal jsem to být, ale druhý den se bolest zvyšovala tak, že jsem při sešlápnutí spojky u auta cítil velkou bolest.

Přemýšlel jsem, proč mě to koleno bolí, proč ta bolest přišla… Z vyprávění duchovní léčitelky a zakladatelky SanoKunDio® si pamatuji, že jakýkoliv signál, např. bolesti může přijít proto, že člověk přetíží své tělo bez respektu k němu anebo chybuje ve svém jednání.  Signál přichází z duchovní roviny a hlásí:  „udělal si něco špatně, špatně uvažuješ, anebo se špatně vyjadřuješ“. V místě, které nás začne bolet nebo má jiný problém je duchovním působením narušena energetická rovnováha. Úkolem je najít své pochybení, a ne bolest pouze utlumit lékem proti bolesti.

Lidské tělo je tak dokonalé, že se jeho  funkce nemohou sami o sobě narušit. Jakákoliv bolest nebo jiný zdravotní problém přichází pro naše poučení. Pokud svému tělu nenasloucháme a ignorujeme bolesti nebo je opakovaně potlačujeme, stává se, že časem odezní, ale vrátí se později v jiné, vážnější  formě nebo nemoci. Nejprve je třeba najít a odstranit své chyby a pak  řešit odstranění bolesti.

V mém případě jsem se nejprve poučil ze své chyby a pokračoval prosebnou modlitbou za odpouštění, že jsem nerespektoval to, že nemám natrénováno, a že tělo potřebuje postupně přivyknout zátěži.  Nejprve jsem prosil své tělo za odpouštění a odpustil sám sobě chybné jednání. Nakonec jsem se obrátil k Bohu, od kterého signál bolesti vyšel a prosil za odpuštění, vyladění energie a odvedení bolesti. Toto je praktická ukázka duchovního sebeuzdravování, které funguje pouze v případě, že si dokážeme trvale udržovat duchovní ochrany a svou auru v energetické čistotě. A právě to jsem se naučil při výuce SanoKunDio®.

Výsledkem bylo, že druhý den ráno mě koleno už vůbec nebolelo, což mě naplnilo obrovskou vděčností a radostí, jak si jednoduše člověk může pomoci od problému. Podmínkou pro vyslyšení takové modlitby je to, že víra v Boží všemohoucnost,  vševědoucnost a spravedlnost je pevná, žije se umravněný život a respektují se dalších zásady, které se nacházejí v knihách duchovní léčitelky včetně dalšího poznání. Nefunguje to ovšem v případě, když člověk nevěřící v Boha jen zkouší, zda modlitba bude nebo nebude vyslyšena.

Dále je nutné se z takovéto situace poučit a nenechat to „plavat“. Když bych se takového stejného „prohrešku“ dopustil příště, tak by se mohlo stát, že má modlitba bude vyslyšena, ale bolest ustoupí po mnohem delším čase, případně modlitba již nebude vyslyšena. A to proto, že jsem se v minulosti z toho nepoučil. Bolest mně byla přivedena právě pro poučení a uvědomění si chybného jednání.

Je neuvěřitelné, jak je možné jednodušše se sebeuzdravovat. Má to ale své podmínky. 😊

S vděčností

Viajerooo