Tento web tvoříme z vděčnosti za uzdravení s pomocí duchovní léčitelky a jejích knih, díky kterým úspěšně praktikujeme duchovní sebeuzdravování, které jsme se naučili ve výukovém programu SanoKunDio®. A o toto poznání se chceme podělit i s vámi.

Naše motto:

„Učíme se nacházet vnitřní klid v proudu všedního dne.“

 

O tom, jak přistupujeme k některým událostem našeho života vypovídá například sekce TAKÉ SE VÁM STALO,ŽE…, kde nastiňujeme, jak se jim dá čelit s klidem a radostí 🙂

Radost ze života nám přináší to, že žijeme produchovnělý život, což ale neznamená, že se vzdalujeme od reality všedního dne. Naopak, v této realitě žijeme, aniž by nás to stresovalo, jelikož na něj nahlížíme z jiného úhlu pohledu. Produchovnělý život není o tom, aby se člověk uchýlil do ústraní a tam meditoval, ale naopak uplatnil duchovní poznání v běžném životě. A na tomto webu vám ukážeme vlastními zkušenostmi, že je to možné. Není proto nutné vstupovat do nějaké církve a začít chodit do kostela, ale stačí žít spořádaný život v pokoře, pravdě a lásce k sobě, k ostatním lidem i k planetě Zemi. Projevovat děkovnou modlitbou úctu a vděčnost Bohu za život.

Možná vás napadá, proč se zmiňujeme o Bohu, když píšeme, že nejsme součástí žádné církve, ani žádnou církví podporováni? Je třeba si uvědomit, že Bůh není církev a církev není zástupcem Boha na Zemi. Zároveň je potřeba opustit představu, že Bůh je fousatý dědoušek na obláčku. Boha je třeba vnímat jako tvůrčí sílu vermíru, bytost Stvořitele všeho….

Pro duchovní sebeuzdravování je nutné si připustit, že propojením s touto nejmocnější tvůrčí silou vesmíru je možné se také uzdravovat. Boží léčivé světlo (Božská energie) je k dispozici každému člověku na planetě Zemi, pokud se mu chce a dokáže otevřít. Vybrané příběhy uzdravení si můžete přečíst zde: příběhy uzdravení

kontakt: [email protected]

A kdo tento web postupně tvoří?

Žáci výukového programu SanoKunDio®

 

Lucie Kejvalová

Jsem podepsána pod články jako Lufka, což je přezdívka ještě z dob, kdy jsem měla své dívčí jméno LUcie FIalová 🙂

Jsem maminkou syna a dcery, velmi ráda zpívám a hraji na lyru zvláště písně s duchovní tématikou a vlastním koně, ke kterým se snažím přistupovat od hřbetu až ke kopytům co nejpřirozeněji.

K duchovnímu uzdravování jsem byla přivedena v roce 2013. Byl to okamžik, na který jsem celý život podvědomě napjatě čekala. Nikdy za to nepřestanu děkovat.

Motto:

„Ano, mohu volit jednoduchou cestu – spolknout piluli a dělat, že je vše v pořádku. Touhle zkušeností jsem si prošla, ale zdraví, štěstí ani dobrý pocit mi to nepřineslo. Už vím, že ke skutečnému uzdravení fyzickému a zvláště duševnímu předchází cesta trnitá, kde však prožívaná bolest úlevně očišťuje a vzápětí se zahojí do velkého naplněného pocitu štěstí a pokorné radosti ze života.“

Můj život je velmi pestrý, místama docela bolestivý, ale já mám nepopsatelnou radost, že jsem se mohla narodit do tak významné transformační doby!

 

Martin Kleiner

Pod články se podepisuji jako Viajerooo, abych byl nenápadný…

Duchovní uzdravování praktikuji od té doby, co jsem to poprvé zkusil…

Otec jedné dcerky a manžel jedné manželky…

Vlastním sundrum, vystudoval jsem geografii, cestování je má vášeň. A jelikož pracuji na rozvoji zahraničního obchodu české firmy, mohu cestovně pracovat a pracovně cestovat, což vnímám jako velké Boží požehnání…

Jsem vděčný za každou vteřinu mého života a učím se vše ke mně příchazející s pokorou a láskou přijímat…

Získal jsem skutečnou radost ze života, jsem šťastný a rád se o to podělím 🙂