Ještě před nedávnou dobou jsem sny vnímal jako odraz svých denních prožitků nebo prostě jen jako snůšku nesmyslů, kterými není třeba se zabývati.

S postupující mírou produchovnění mé osoby jim však věnuji čím dál více pozornosti, neb jsem pochopil, že se jedná o unikátní způsob kontaktu mezi mnou a mými duchovními průvodci nebo mým vyšším já.

Vzpomínám jako dnes na tři sny, jež mi ukazovali snad věci budoucí a vzájemně na sebe navazovali. To odstartovalo můj zájem a já se začal čím dál více zabývat signály, které ke mně přicházely z této roviny.

Vzpomínám na pět po sobě jdoucích snů, kde každý jeden z nich ukazoval moje strachy ve své odhalené podobě – důsledek toho, že jsem se nebyl ochoten v bdělém stavu těmto postavit čelem.

Připomínám si sen, ve kterém jsem poprvé skočil z velké výšky střemhlav vstříc prázdnotě a cítil rozrážený vzduch, slyšel charakteristický zvuk větru tlačícího do uší a hlavně šimravý pocit v žaludku značící prudkou změnu polohy.

Někteří by tyto projevy označili jako lucidní sny. Jsou lidé, kteří jmenované stavy trénují a dokonce uměle vyvolávají.

Pro mne osobně má vše jiný rozměr. Při komunikaci se svojí duší, jedním z nejdůležitějších darů, kterého se mi v tomto životě dostalo a za nějž děkuji z celého srdce Bohu, mi bylo tajemství snů podrobně vysvětleno a to následujícím způsobem:

„Sen je složitý mechanismus komunikace člověka a duchovních bytostí, které dostanou možnost využít jeho odhmotnění a schopnosti s ním komunikovat v jiném stavu vědomí.“

Mohou mne tedy sny vésti  či upozornit na něco důležitého v mém hmotném životě?

„Bezpochyby ano. Duchovní průvodci mohou sen využít jako komunikační kanál pro různá upozornění na nebezpečí, která se v duchovní rovině rýsují směrem ke snícímu.“

A teď ruku na srdce – zkuste připustit, že toto vše je možné – nevěděli jste to už dávno?

Pokud se chcete těmito signály zabývat, doporučuji tak učinit bezprostředně po probuzení, dokud ve vás přetrvávají dojmy z prožitého.

Rozklíčení  těchto zpráv však není nic lehkého. Nelze čekat, že nám bude vše servírováno na stříbrném podnosu, potom by se naše hra hrála příliš snadno…

Další neopominutelnou kapitolou jsou noční můry. Nepočítaje jakoukoliv výuku, způsobenou pravděpodobně stavem vaší mysli a tím, co během dne vstřebáváte. Pokud jsou myšlenky temné, jejich autor nevidí ve svém okolí nic a nikoho pozitivního, nedává lásku nikomu a ničemu, nemůže tento čekat, že bude jeho snění procházka růžovou zahradou. Zde je však patrný jasný vzkaz: zabývej se tím, co tě vnitřně naplňuje a po čem touží tvoje duše. Zahoď masku nezájmu a pomáhej druhým. Dělej to, co je správné a za co se nebudeš muset jednou stydět.

A teď to nejlepší: sny mohou být i za odměnu. Takový se vymyká jiným, zažijete v něm setkání a podněty,  jež vás obohatí, a často posunou tím správným směrem.

Pak jsou lidé, jež nemají sny žádné. Jejich duchovní a morální hodnoty jsou na takové úrovni, že při usnutí jejich duše odchází do pro mne neznámých rovin a učí se novým poznatkům u těch nejvyšších mistrů.

Přeji vám, aby každý jeden z vás dosáhnul této úrovně, a pokud prozatím nikoli, tak aby těch snů „za odměnu“ nebylo poskromnu.

Milo-uš