Někdo z vás, stejně jako já teď, může stát před dalším ze svých úkolů, který potřebuje zpracovat, jinak se ve svém dalším duchovním vývoji neposune dál. Před rokem jsem si vytáhla kartičku s textem, kde bylo napsáno: „Opakuji chyby. Pokud tato situace nastane, je jen na tobě abys hledala důvody, odstranila je a snažila se uzdravit sama. U tebe se děje opakovaně, že jsi nenašla hlavní důvody. Neučinila na sobě potřebné změny v mentální rovině.  A proto jsem se rozhodla, že pro vás napíši krátký inspirující článek, jak s tím začínám pracovat a jak nenechat vyvanout tento vzkaz z mé paměti. Proč? Protože stále neprožívám svůj život naplno a s radostí. Cítím, že má duše si stále za sebou vleče staré věci, které ji nenechají v klidu!

Jsem na začátku své mentální přeměny, ale již nyní si začínám uvědomovat vážnost a důležitost sdělení (viz. výše), které ke mně přišlo skrze malou kartičku, kterou jsem si nevinně vytáhla na jednom společném setkání se svými přáteli. Rozhodla jsem se, že než se pustím do hledání svých konkrétních nežádoucích modelů smýšlení sama o sobě a svém životě, tak nejdříve potřebuji dobře pochopit: Co jsou vůbec myšlenky? Co to je ta mentální rovina? Co to je mentální tělo?  Co se po mně vlastně vůbec žádá? A vše, co k tomu patří… Potřebovala jsem najít všechny zákonitosti a poučení, která s tím souvisejí. Začala jsem tyto konkrétní informace hledat ve všech knihách JW. Trvalo mi to několik dní intenzivního několikahodinového hledání, než jsem se prokousala všemi stránkami. Stálo to ale za to! Získala jsem neuvěřitelně mnoho informací, které se týkají našich myšlenek, mysli a mentální roviny. Vše je v knihách tak nenápadně vloženo až skryto, že by si člověk řekl, že tam dohromady nic nebude. Věřte nebo ne, ale mám 9 plných stran A4 napsaných na počítači o mentální úrovni člověka. Získala jsem mnoho poučení, pravidel a rad, jak mám začít měnit svou mysl, a co potřebuji konkrétně začít dělat a na co se zaměřit. Díky hledání a psaní jsem si uvědomila, jak je důležité se pozorně podívat na to, jak myslím. Uvědomila jsem si, jak nutné je učinit změnu v myšlení, jak je na to kladen z duchovní roviny velký důraz! Nečekala jsem to…nečekala jsem, jak moc důležité to je. Já sama jsem tomu nedávala tak velký důraz, stále byly jiné, důležitější věci na práci, než moje vlastní mysl a mé navyklé myšlenky, které mám o sobě a svém životě. Jsem ve fázi, kdy už to nevnímám a neuvědomuji si, jak o sobě smýšlím. Také jsem skrytě doufala, že se má mysl dá do pořádku sama, tak nějak přirozeně, ruku v ruce s mojí osobní sebereflexí, kterou si pravidelně nepravidelně dělám. Že stačí jen pochopit, odpustit a jet dál… není to tak! Potřebuji učinit změnu hluboko ve svém charakteru, potřebuji do hloubky změnit svůj vnitřní život. A tohle se naroubovat či přeskočit nedá… Tohle potřebuje čas, pravidelnost, trpělivost a silou vůle nepolevit v práci na sobě. Práce s odhalováním svých konkrétních přesvědčeních, které jsem si již v dětství naprogramovala do svého modelu smýšlení sama o sobě, mě teprve čekají. Zatím se s vámi podělím o pár pro mně zajímavých vět, které jsem našla v knihách JW, a které mi pomohly pootevřít víc oči. Je to opravdu jen malá snůška toho, co jsem získala…

♥ Vše začíná myšlenkou, kterou vyprodukujeme a kterou se zaobíráme.

♥ Právě myšlenky mohou rozhodnout o tom, zda budeme zdraví či nemocní, chudí či bohatí.

♥ Mé myšlenky, záměry a úsudky neomylně uvádí do chodu Boží spravedlnost.

♥ Každá myšlenka je energií, která proudí tam, kam je zaměřena mysl.

♥ Když nesprávně smýšlím, je ke mně vyslán signál v podobě bolesti, abych napravila či změnila své myšlení.

♥ Stereotypy zkostnatělé mysli nedovolí změnit se.

♥ Každému mému činu, ať je špatný nebo dobrý, předchází můj záměr a myšlenky na jeho provedení.

♥ To, co prožívám uvnitř sebe, vytváří mé postoje, chování k sobě i k druhým.

♥ Budeš potřebovat trpělivost, než se tvá mysl zklidní, ale uvědom si, že sis je vytvořila sama a sama se jich potřebuješ zbavit.

♥ Z negativních myšlenek si vytváříš negativní emoce, ty zaplňují tvé emocionální tělo, vytváříš si stres, případně depresi.  

♥ Nesmýšlet o sobě negativně!

♥ Bedlivě sledovat, jaké myšlenky nosíš ve své hlavě.

♥ Mysli vždy pozitivně, protože tvé myšlenky jsou tvůrčí a vytvářejí se z nich i tvé emoce!

♥ Žádá se od tebe, aby ses osvobodila ze zajetí svých myšlenek a postojů.

♥ Potřebuješ jinak myslet.

Věřím, že zase za nějaký čas napíši další pokračování mých zkušeností se svojí mentální přeměnou, už nyní k tomu schraňuji další podklady :-). Zatím se s vámi loučím a děkuji za příležitost k napsání tohoto článku. Ať poslouží všem, kdo přečtou článek až sem. A nezapomeňte: „Hurá do práce…do práce na sobě! Hodně štěstí nám všem.“

Tamara

15.7. 2019 v Praze