Rád bych se v tomto článku rozepsal o tom, jak ze svého úhlu pohledu vidím pojišťovnictví. Poté, co jsem získal duchovní poznání v rámci výuky SanoKunDio a žiji produchovnělý život, zrušil jsem všechny pojistky. Tedy, kromě celoročního cestovního, které potřebuji mít, protože hodně pracovně cestuji a je na něj vázáno získávání víz do některých zemí. Ale tam mám úplně to nejlevnější, jen aby papírově bylo.

Na základě mého poznání vnímám pojišťování svého zdraví a majetku jako jednání ze strachu a v podstatě ukázka nedůvěry ve vůli Boží. Vše se děje z vůle Boží, nehody, zranění, nemoci, dokonce i katastrofy, které mohou poškodit či zničit náš majetek. Nic se neděje náhodou, vše je dokonale řízené, stejně tak jako celý Vesmír, jehož tvůrcem je právě Božská síla. Vzniklé situace v našem životě odráží buď náš současný život a upozorňují nás na chybná jednání nebo se v nich můžou zrcadlit i prohřešky z minulých životů.

Z materiálního hlediska nám může vyplacená pojistka přinést nějaké peníze, ale kolika lidem se skutečně vrátí peníze vložené do pojistek? Nikdo si nepřeje, aby se mu něco stalo, ale pro jistotu se pojistí. Pro jistotu čeho? Například sám jsem měl před lety vážný úraz, a když se zpětně ohlédnu, tak ty drobné, co jsem za to dostal, rozhodně nepokryly mé náklady na všechny do té doby zaplacené pojistky.  Pojistné je dávno pryč, ale pozůstatek po zranění mně zůstane do konce života. K čemu pojistka byla? Před zraněním mě stejně neochránila…  

Pojišťovnictví tak vidím jako velkou manipulaci se strachem lidí. Pojišťovny mají určitě dobře spočítáno, zda se jim vyplatí pojišťovat nebo ne. Každým rokem se pojišťuje na nové věci a lidé jsou strašeni dalšími hrozbami. Už se snad dá připojistit i na některé nemoci. Když to vezmu selským rozumem, tak k čemu mně je pojištění na nemoc, když tu nemoc nakonec dostanu a mám? Určitě mně peníze od pojišťovny nepomůžou se té nemoci zbavit. Vcelku absurdní. Ale pojišťovnám se zvyšují zisky, což je i účel nových pojistek. Možná by lidé měli hledat cestu, jak nemocem skutečně předcházet.

Pokud někdo přijde nějakou událostí třeba o dům, tak to se stane také z nějakého důvodu. Třeba získal peníze na dům nějakou činností, která nebyla v souladu s vůlí Boží. Anebo o něj přišel, jelikož se nějak provinil v minulých životech. Není to o tom, že by měl smůlu, že zrovna jemu se to stalo. A situace, do které by se dostal, by měl prožít třeba pro své očištění. Pokud získá peníze z pojišťovny a postaví si nový dům, možná jeho duše přichází o prožitek, který potřebovala, a může se to pak přenést stejně do dalšího života nebo i na potomky. Nebo to může být nějaká zkouška, jak se v dané situaci zachová. Postavený dům a peníze od pojišťovny tak z duchovního pohledu nic neřeší.

Takže se radujme z života a přijímejme vše s láskou, pokorou a beze strachu, že se nám něco stane. Pokud se nám něco děje, je to proto, že se nám to má stát. Vše je, jak má být a pro náš prospěch. I když to tak na první pohled vypadat nemusí 😊

Viajerooo