Je mi špatně, řeším si velké vztahové věci a již několik dní nejsem ve své kůži, rozhozená, zmatená, nemohu skoro jíst a spánek mám přerušovaný. Toto rozpoložení se začíná projevovat i na mém fyzickém těle a začínám slábnout.

Výuku s návody, jak se sama uzdravit, už mám za sebou, několik let praxe též. Duchovní léčitelka již pro takovéto případy přestává nabízet svoji pomoc, protože všechny informace již byly poskytnuty. Jsem odkázána jen sama na sebe.

Již několikátý den se nepřirozeně brzy ráno vzbudím a je mi špatně, hlavně psychicky. Vím, že jsem na vše sama a jediný, koho můžu požádat o pomoc, je Bůh, ke kterému jsem si již vypěstovala více než vřelý vztah. Prosím tedy Boha o úlevu, harmonizaci, zklidnění, ale tentokrát nic nepomáhá. V pro mě zoufalém stavu sahám po své oblíbené knížce a namátkou naslepo otevírám stránku. Zajímavé, otevřela jsem si kapitolu, která se mi stejným způsobem otevřela i předešlý den: ZMĚNY SEBE SAMA S BOŽÍ POMOCÍ. S důvěrou se znovu začtu do řádků a najednou to tam uvidím! Úplně jasný návod, co si s tím počít:

„…každá nepohoda zaregistrovaná ve fyzickém těle je signálem, kdy s vámi Bůh komunikuje prostřednictvím vašeho těla. Budete takto upozorňováni na chyby, jichž se ve svém životě dopouštíte, a vaším úkolem bude je vždy najít a odstranit. Může to být špatná péče o fyzické tělo přetěžováním nebo nedostatečným pohybem, nevhodné chování či myšlení nebo porušení Božích pravidel. Potřebujete se naučit této komunikaci dobře porozumět.“

Následoval podrobný a pro mě v tu chvíli spásný návod a tak krok po kroku jsem začala vše napravovat. Za signál jsem poděkovala a začala jsem hledat chybu u sebe a NÉ U DRUHÝCH! A jak jsem začala hledat u SEBE, tak jsem chybu našla a napravila (jednalo se o vztahové věci a přílišné lpění a též zanedbání sebe sama). Následovala prosba za odpuštění sama sobě, odpuštění druhým, odpuštění Bohu, vyladění mého energetického systému a odstranění vzniklých nepříjemností.

Jak jsem to všechno přesně dle návodu začala dělat, psychická i fyzická bolest začala zázračně ustupovat, cítila jsem, jak se mi po těle rozlévá velmi příjemná energie a zase se navracel ten úlevný pocit, kdy je člověk v rovnováze a harmonii. „Pokud jste byli vyslyšeni, váš problém za určitý čas zmizí“.

Pak jsem ještě pro jistotu požádala o případné odvedení nežádoucích energií z mé aury, které mohly při této mé „výuce“ působit a znovu poprosila Boha o odpuštění. A i o větší uzemnění, ke kterému udělám ještě potřebné kroky.

Cítím, že ještě musím zapojit své síly a obezřetnost, abych chybu již nikdy neopakovala zvláště v myšlenkách: „Budete-li chyby dokola opakovat, pak se bude stále prodlužovat čas, než se váš stav zlepší“.

Bože, děkuji! ♥ Nedovedu si představit, kde jinde bych v půl 5 ráno hledala pomoc. A znovu se přesvědčuji, že Bůh nemusí být nic mystického, ale je to živoucí energie, která má své zákonitosti.

Ještě je důležité vědět, že odpověď na modlitbu nepřichází zadarmo:

„Síla modlitby je u různých lidí různá. Řídí se tím, co vše člověk vykonal pro to, aby sladil svůj život s Božími pravidly, kolik dobrých skutků má na svém kontě a v jaké pokoře žije. Rozhodující je také to, jak pevná je jeho víra v Boží moc, jaká je jeho úcta a vděčnost Bohu i to, jak ji projevuje. Od všech těchto hodnot se odvíjí to, jak vroucně se člověk modlí. Podle toho má jeho modlitba sílu. Není tedy rozhodující, kde se modlíme, ale co u modlitby cítíme… Modlitba sama o sobě není nic jiného, než právě ztišení a prožívání spojení s Bohem…“

Citováno z knihy autorky Jožky Wenkeové Moderní etikoprevence.

Poslední dobou čím dál více pociťuji tlak transformačního procesu ke změně sebe sama. Raduji se sama ze sebe, že jsem překonala svou pýchu, že všecko vím a znám, a otevřela se tak zásadním informacím, které bych těžko v tak praktické a ucelené formě nacházela. A znovu děkuji projektu SanoKunDio neboli Zdraví s Bohem, kde jsem se tohle všechno měla příležitost naučit.

Kéž by se tyto informace dostaly k co nejvíce lidem, aby si v těžkých situacích bez pomoci dokázali vědět rady. Bůh s námi.