Odkaz Bedřicha Kočího – malý výňatek z kapitoly.

 Je čas si připomenout…

 Rok duchovní začíná dnem 25. listopadu – advent. Je to právě měsíc před zimním slunovratem, měsíc před navrácením se nového života do celé přírody.

Duchovní podstata noci z 24. na 25. prosinec, kdy nejmocnější Duch nejvyšší Lásky Boží prostupuje celý vesmír. Každý se může obohatit z této ohromné, obrozující síly. Tato noc z 24. na 25. prosinec znamená vždy obnovení, počátek nového života, života duchovního i hmotného. Je proto důležité připravit se dobře na tento okamžik, aby každý mohl přijmout v sebe z této oživující síly Lásky Boží. Zrodí se v nás nejčistší láska.

Příprava na tento velký okamžik obrození je právě určena doba od 25. listopadu do 25. prosince, která je nazývána adventem.

Jak je třeba se připravit?

 Poznáním sebe sama – uvědomovat si své slabosti, svou nedokonalost a zatoužit upřímně po nápravě. „Poznej sám sebe a poznáš Boha.“ Poznat podstatu svého života. Vše, co kolem sebe vidíme, celý ten náš život hmotný, hmatatelný, je pouhým životem vedlejším, který je pouhým reflexem pravého, nehmatatelného života duchovního. Po celou dobu duchovního roku se věnovat velmi pečlivě a poctivě zhodnocení sebe sama. Člověk, který chce ve svém vývoji dostat se každoročně alespoň o stupínek dál a výš, musí unikat z bludného přeceňování hmoty. Pro Váš život pozemský bude ohromným ulehčením, budete-li umět svůj život hmotný přijímat jako podřadnější a životu duchovnímu přenecháte vůdčí a rozhodující vliv. Je-li ve vás jen trochu víry a touhy po přeložení těžiště svého života ze života hmotného do duchovního, pak vám upřímně radím: NEPROMEŠKEJTE ADVENT, KTERÝ JE NEJLEPŠÍ PŘÍLEŽITOSTÍ K SOUSTŘEDĚNÍ SE NA DOBROU PŘÍPRAVU K PŘIJETÍ OČEKÁVÁNÉ LÁSKY BOŽÍ, JEŽ BUDE VAŠÍ POSILOU A VZPRUHOU.

Péčí o tělo hmotné – je třeba po celou dobu adventní poctivě se připravovat na okamžik znovuzrození (noc z 24. na 25. prosinec), aby i naše tělo, tedy i naše tělo astrální (duchovní), účinek této ohromné Síly pocítilo a v sobě udrželo. Její účinek se projeví v nerušeném obnovování našich tělesných buněk. Buňky staré, mrtvé, které zůstávají v těle, způsobují stárnutí. Všechny naše buňky v těle v době slunovratu oživují mocnou silou Lásky tvořivé a začínají se množit. Potřebují nové místo a staré buňky musí ustoupit. Máme proto zcela vědomě pomáhat tělu v tomto odstraňování mrtvých buněk, aby v našem těle zůstaly jen buňky živé. Tato výměna buněk, značící přirozené omlazování, vyžaduje pohyb na zdravém vzduchu. Věnujte alespoň hodinu denně procházce na zdravém vzduchu. Čiňte tak pravidelně po dobu 12 týdnů, počínaje dnem 25. prosince, a poznáte sami, jaký ohromný účinek pocítíte na svém těle, kterému jste tímto způsobem pomohli zbavit se všech mrtvých buněk.

Nezapomínejte, že naše tělo fyzické bylo nám dáno jako schránka, ve které se za tohoto života projevujeme, a že tedy i k tomuto fyzickému tělu máme také své povinnosti, které nesmíme přehlížet. Nikdo nemá právo svévolně své tělo ničit nebo zanedbávat.

Jakmile se připravíme, čeká nás závažnější úkol:

Tuto Lásku v sobě udržet, aby v nás trvale zůstala. Jen upřímně chtít, a podaří se nám zušlechtit své vlastní „já“, a naše touha stát se lepšími a dokonalejšími přinese s sebou klidný, spokojený, šťastný a zdravý život.

Naše sobectví, neláska, závist, nenávist, lež, podvod, nečisté myšlenky, smyslnost, nestřídmost, pýcha, domýšlivost, souzení svých bližních, pomlouvačnost a jiná podobná provinění, zdánlivě snad nepatrná, to vše vyhání Lásku z našeho nitra.

Nikdo se nemůže vymlouvat na to, že nemá dostatek sil. Je to pouhý nedostatek vůle, který je tu překážkou. Jakmile budete chtít, pak vaše vůle stát se lepším člověkem dokáže zázraky. Proto chtějte, chtějte proměnit všechny svoje náklonnosti zlé v dobré. Poznáte, že s pomocí Boží všecko dokážete. Jen chtít – upřímně chtít!!!

Krásný adventní čas přeje

Tamara