Astma

„Chtěli bychom také přispět naším příběhem uzdravení a třeba pomoci někomu, kdo zažívá stejné trápení jako my před pár lety.

O projektu Centra pro zdraví jsme poprvé slyšeli na podzim roku 2014, kdy nás oslovila naše kamarádka. Dozvěděla se o duchovní léčitelce paní Wenkeové, která je prý hodně věřící, a dala nám na přečtení její knihy. Věděla totiž, že se už několik let nemůžeme smířit s diagnózou naší starší holčičky, které v té době bylo necelých 5 let. Diagnózou, kterou jí lékaři určili, bylo astma. I přes dlouhodobou léčbu antihistaminiky, přes podávání kortikoidů foukačkami a léků na rozšíření průdušek při záchvatu neutišujícího sípavého kašle se nedařilo tuto nemoc vyléčit. Na dotaz u paní doktorky, zda se někdy těchto léků zbaví, nám bylo řečeno: „To nikdo neví.“ Tak jsme začali hledat ještě jiné možnosti léčby. Zkusili jsme akupunkturu a čínské bylinky, ale ani tudy cesta nevedla, neboť všichni léčili příznaky a nikdo se nezamýšlel nad příčinou.

To, co jsme začali číst v knížkách paní Wenkeové, nám konečně začalo dávat smysl a vyloženě jsme se v nich našli. Po přečtení jsme se všichni objednali na duchovní léčení a 6. ledna 2015 jsme toto léčení absolvovali. Bylo nám řečeno, že jsme přišli za pět minut dvanáct. Já, manžel i naše starší dcera jsme byli napadeni negativními energiemi zla, měli jsme odsátou životní energii kundalini a já byla energetickým upírem své dcery. Mladší holčička měla duchovní ochrany a vše v pořádku. Naše energetická těla byla očištěna a vyladěna a dostalo se nám požehnání při sebeuzdravování. Příčina tzv. astmatu spočívala na energetické úrovni. Dostali jsme doporučení, jak si tento vyladěný stav udržovat.

I při veškeré snaze udělat vše nejlépe jsme učinili mnoho chyb a následovala spousta událostí, které pro nás byly velmi těžké, ale potřebovali jsme si tím projít, abychom si posílili víru v Boží spravedlnost a vševědoucnost a věřte, že dnes už vím, že ač to bylo těžké, Boží láska nás neustále provázela na každém kroku.

Nevím, jak bych mohla více poděkovat Bohu i paní Wenkeové, neboť v současné době naše rodina neužívá jediného léku, a to je tím největším zázrakem, který se nám stal.

Od té doby se nám stala spousta zázraků, ani nevím, který další bych tu mohla zmínit. Tak vyberu některé zkušenosti, o nichž si myslím, že by také někomu mohly pomoci.

Díky tomuto projektu, který nám je velkou oporou, víme o existenci nehmotného, energetického světa kolem, který naše životy velmi ovlivňuje. A to jsme zjistili brzy po léčení Božím světlem. Naše starší dcera se i přes energetické vyladění  v noci hodně bála a nechtěla, abychom nechávali otevřené dveře do chodby, která propojovala všechny místnosti našeho bytu. Poprosili jsme tedy o pomoc paní Wenkeovou. Měli jsme za úkol  zaslat  plánek našeho bydlení, aby bylo možné provést dálkovou kontrolu. Sdělení znělo: „V bytě je spousta démonických bytostí a také černé energie, které dcera vnímá a bojí se jich“. Paní Wenkeová naše bydlení očistila od těchto bytostí a my jsme měli ještě vykouřit všechny prostory šalvějí. Až mnohem později jsme se dozvěděli, jak je tento zákrok pro léčitele nebezpečný, a proto bych znovu takto chtěla paní Wenkeové moc poděkovat i s ohledem na to, že jsme se nakonec odtud odstěhovali.

Další zkušenost, kterou bych zde chtěla zmínit, ač jsem se původně zdráhala, se týká sebeuspokojování. Ono to vypadá totiž velmi nevinně a především, pokud se to děje u malých dětí.

Tato zkušenost byla opravdu velmi nevinná až do chvíle, kdy u starší dcery došlo k rozlití energie kundalini a s ní kráčel ruku v ruce i zdravotní problém. V té době jsme opět oslovili paní Wenkeovou, aby nám pomohla zjistit, co se děje. Závěr byl právě rozlitá kundalini do 5. čakry a sdělení, ať zjistíme, zda nepraktikuje sebeuspokojování. Moc jsme se tomu divili, ale nakonec jsme po rozhovoru s ní přišli na to, že při jízdě na dětském odrážedle má velmi “příjemné pocity“. Na nějakou dobu jsme tuto aktivitu omezili a pomocí modlitby došlo k uzdravení.

Chtěla jsem to tu zmínit, neboť rozlitá kundalini může mít za následek různé fyzické problémy a pokud víte, že existuje a může k něčemu takovému dojít, už je snadné zamyslet se nad příčinou a odstranit ji.

Poslední zkušenost, kterou bych chtěla zmínit, se týká naší mladší holčičky. Ta patří k duchovně vyspělým bytostem a dlouho jsme u ní nemuseli nic zásadního řešit. Až jednou přišla ze školky a chovala se velmi nestandardně. Chvíli nám trvalo, než jsme pochopili, že s ní není něco v pořádku. Byla neustále naštvaná, urážlivá, někdy i vulgární až agresivní. Začali jsme hledat příčinu změny jejího chování. Přišli jsme na holčičku ve školkovém kolektivu, díky níž došlo k napadení  čaker energiemi  zla. Začali jsme se modlit za odpojení těchto energií a očištění čaker naší dcery. Po této modlitbě to byla okamžitě opět ta naše úžasná holčička. Jsou to opravdu zázraky, které se nám dějí a já za ně každý den děkuji Pánu Bohu.

Vírou k Bohu se nám náš život zjednodušil, protože víme, že vše, co se nám děje, má svou opodstatněnou příčinu a pokud se zastavíme v tom našem zrychleném světě a poprosíme o pomoc, je nám vždy pomoženo a příčina ukázána. Jen člověk musí chtít pracovat sám na sobě a směřovat blíže k Bohu.

Závěrem bych znovu chtěla poděkovat paní Wenkeové, že nám tuto cestu pomocí Center pro zdraví ukázala  a stále je pro nás zdrojem velmi důležitých informací a pomoci. DĚKUJEME.“

S úctou a láskou

rodina Berných