Chtěli bychom přispět naším příběhem uzdravení a třeba pomoci někomu, kdo zažívá stejné trápení jako my před pár lety.

O projektu centra pro zdraví jsme poprvé slyšeli na podzim roku 2014, kdy nás oslovila naše kamarádka, která se dověděla o léčitelce, jež je prý hodně věřící a dala nám na přečtení knihy paní Wenkeové . Věděla totiž, že se už několik let nemůžeme smířit s diagnózou naší starší holčičky, které v té době bylo necelých 5let. Diagnóza, kterou jí lékaři určili, byla astma. I přes dlouhodobou léčbu antihistaminiky, a při záchvatu neutišujícího, sípavého kašle, podávání kortikoidů foukačkami a léků na rozšíření průdušek, se nedařilo tuto nemoc vyléčit. Na dotaz u paní doktorky, zda se někdy těchto léků zbaví, nám bylo řečeno: „ to nikdo neví “ . Tak jsme začali hledat ještě jiné možnosti léčby. Zkusili jsme akupunkturu a čínské bylinky, ale ani tudy cesta nevedla, neboť všichni léčili příznaky a nikdo se nezamýšlel nad příčinou.

To co jsme začali číst v knížkách paní Wenkeové nám konečně začalo dávat smysl a vyloženě jsme se v nich našli. Po přečtení jsme se všichni objednali na léčení a 6.ledna 2015 jsme toto léčení absolvovali. Bylo nám řečeno, že jsme přišli za 5minut dvanáct. Já, manžel i naše starší dcera jsme byli napadeni energiemi zla, měli jsme odsátou kundaliny a já byla energetickým upírem své dcery. Mladší holčička měla ochrany a vše v pořádku. Naše energetická těla byla očištěna a vyladěna a dostalo se nám požehnání při sebeuzdravování. Příčina tzv. astma spočívala na energetické úrovni. Dostali jsme doporučení, jak si tento vyladěný stav udržovat. I při veškeré snaze udělat vše nejlépe, jsme učinili mnoho chyb a následovala spousta událostí, které pro nás byly velmi těžké, ale potřebovali jsme si tím projít, abychom si posílili víru v Boží spravedlnost a vševědoucnost a věřte, že dnes už vím, že ač to bylo těžké, Boží láska nás neustále provázela na každém kroku.

Nevím, jak bych mohla více poděkovat Bohu i paní Wenkeové neboť v současné době naše rodina neužívá jediného léku a to je tím největším zázrakem, který se nám stal.

Od té doby se nám stala spousta zázraků, ani nevím, který další bych tu mohla zmínit. Tak vyberu pár, o kterých si myslím, že by také někomu mohli pomoci.

Díky tomuto projektu, který nám je velkou oporou, víme o existenci nehmotného, energetického světa kolem, který naše životy velmi ovlivňuje. A to jsme zjistili brzy po léčení Božím světlem. Naše starší dcera se i přes vyladění v noci hodně bála a nechtěla, abychom nechávali otevřené dveře do chodby, která propojovala všechny místnosti našeho bytu. Poprosili jsme tedy o pomoc paní Wenkeovou. Měli jsme za úkol zaslat plánek našeho bydlení, aby bylo možné provést dálkovou kontrolu. Sdělení znělo: v bytě je spoustu démonických bytostí a také černé energie, které vnímá a bojí se jich. Paní Wenkeová naše bydlení očistila od těchto bytostí a my jsme měli ještě vykouřit všechny prostory šalvějí. Až mnohem později jsme se dozvěděli, jak je tento zákrok pro léčitele nebezpečný a proto bych znovu tady chtěla paní Wenkeové moc poděkovat.

Další zkušenost, kterou bych chtěla zmínit, se týká naší mladší holčičky. Ta patří k duchovně vyspělým bytostem a dlouho jsme u ní nemuseli nic zásadního řešit. Až jednou přišla ze školky a chovala se velmi nestandardně. Chvíli nám trvalo, než jsme pochopili, že s ní není něco v pořádku. Byla neustále naštvaná, urážlivá, někdy i vulgární až agresivní. Začali jsme hledat příčinu změny jejího chování. Přišli jsme na holčičku ve školkovém kolektivu, díky níž došlo k napadení čaker energiemi zla. Začali jsme se modlit za odpojení těchto energií a očištění jejích čaker. Po této modlitbě to byla okamžitě opět ta naše úžasná holčička. Jsou to opravdu zázraky, které se nám dějí a já za ně každý den děkuji Pánu Bohu.

Velkými pomocníky jsou i naši domácí mazlíčci. Tito neúnavně demonstrují naše disharmonie svojí tělesnou nepohodou, nebo tělesným handicapem, který odezní až poté, co přijdeme na problém, který je třeba vyřešit. Za normálních okolností bychom je brali k veterináři a cpali je chemií, ostatně jako sami sebe, bez znalosti vyšších zákonitostí.

Zjišťujeme postupně, že žádná událost v našem životě, žádné setkání není zbytečné a vždy nás příjemnou, ale i nepříjemnou cestou vede ke změnám našeho chování a nastavení a to tak, abychom se stali co nejčistšími, nejodolnějšími a Bohu milými bytostmi.

Vírou k Bohu se nám náš život zjednodušil, protože víme, že vše co se nám děje má svou opodstatněnou příčinu a pokud se zastavíme v tom našem zrychleném světě a poprosíme o pomoc je nám vždy pomoženo a příčina ukázána. Jen člověk musí chtít pracovat sám na sobě a směřovat blíže k Bohu.

Závěrem bych znovu chtěla poděkovat paní Wenkeové že nám tuto cestu pomocí Center pro zdraví ukázala a stále je pro nás zdrojem velmi důležitých informací a pomoci. DĚKUJEME.

S úctou a láskou

rodina Berných