Možná se mnozí z vás budou divit, jaký pohled přináším proto, abyste se dozvěděli, že s chřipkou je to úplně jinak, než nám je prezentováno. Vše se odvíjí od toho, že v naší společnosti vládne nejen totální nevědomost v oblasti energetického fungování člověka, ale i nevědomost o jeho existenci ve vzdálené oblasti duchovní.

Ti, kteří se zabývají léčením fyzických těl, nemají ani ponětí, že za hranicí kůže lidského fyzického těla se nacházejí další energetické „obaly“ tohoto těla, které jsou nedílnou a velmi důležitou součástí lidské bytosti jako takové. Mezi tyto „obaly“ patří také mentální a emocionální tělo.

Tato tzv. energetická těla mají lidé ve velké míře znečištěna negativními myšlenkami, které sami vytvářejí a zároveň přijímají od druhých lidí. Stejné je to i s negativními emocemi. Ty vznikají často v rodinách, na pracovištích, ale zdrojem je také pokleslá zábava v podobě sledování negativních televizních zpráv, pořadů a filmů plných násilí a agrese, ze kterých se všechny energie emocí k divákům připojují a tím zanášejí jejich emocionální těla. Touto neznalostí jsou silně poškozované malé děti, které na sebe „natahují“ emoce vyprodukované jejich rodiči a tímto způsobem energetická těla rodičů očišťují. Projevuje se to v podobě chronického zahlenění, kašle, zvracením a průjmy. V důsledku nevědomosti rodiče vůbec netuší, že oni sami jsou příčinou opakujícího se onemocnění svých dětí, a žádají lékaře, aby dítěti nasadil chemické léky místo toho, aby zreflektovali své zájmy, své vztahy, myšlení a nežádoucí počínání, změnili je a tím uzdravovali své děti sami.

V současné době dochází k tomu, že se tyto negativní energie hromadí nejenom u každého člověka, ale zároveň se shlukují s negativními energiemi druhých lidí.  Tím se vytváří celá mračna zkázonosných myšlenek a emocí, které se zpětně k lidem vrací. Protože se lidé nemají možnost oficiálními cestami dozvědět o těchto neznámých skutečnostech, jsou přesvědčeni o tom, že je pravdou to, co se jim předkládá jako chřipka, viróza a epidemie, ale i další nemoci, jejichž příčiny vzniku jsou rovněž energetické a duchovní.

Tyto zastaralé „pravdy“ umožňují bohatnout ty, kteří vymýšlejí chemické léky, vakcíny a další prostředky pro zastavení příznaků, které tzv. „chřipku“ provázejí. Nikdo z oficiálních míst neví, jak tyto záhadně se objevující epidemie vznikají, ani to, jak by bylo možné jim předcházet. Neví, že jsou to očistné programy, které jsou v určitých oblastech a s určitým intervalem spouštěny z duchovní roviny proto, aby se lidstvo svou vlastní negativní energetickou produkcí nezahubilo.

Lidé jsou nabádáni pouze k tomu, aby udržovali v čistotě svá fyzická těla, což je chvályhodné, ale nikdo jim už neřekne, že potřebují udržovat v čistotě svá emociální a mentální těla, aby se jim epidemie, ale i další nemoci vyhnuly.

neznámý autor