Dechové problémy, nervozita, borelióza, zasažení pohl. orgánů

7 let , Praha

Do projektu Centra pro zdraví, jehož autorkou je paní Wenkeová, jsem se dostala přibližně před třemi lety na doporučení mé velké kamarádky Lucky, která působí v Centru pro zdraví jako poradce. Od té doby považuji paní Wenkeovou za našeho rodinného léčitele, který léčí nejen mě, ale i mé dvě dcerky. Problémů, od kterých nám paní Wenkeová pomohla, je tolik, že by vydaly na celou knihu, proto uvádím jen některé z nich.

Již nejméně dva roky je Pétě poskytována bezplatná léčba Božím světlem prostřednictvím paní Wenkeové.

Dechové problémy od dvou let, pokašlávání, nervozita – návštěvy plicních ordinací, imunologie, alergologie a doporučení na léčení psychologem či psychiatrem, což jsem odmítla. Po pátrání byla zjištěna příčina nevhodných hraček, kterými byla má dcera již zcela posedlá, příběh je popsán v knížce paní Wenkeové. Po léčení se stav upravil. Přestala užívat veškeré léky.

Jedna příčina byla odstraněna. Bohužel některé projevy se vrátily, opět se zablokovaly všechny čakry, životní energie přesáhla 150%, hledala se další možná příčina. Po opakovaných zásazích bylo zjištěno, že Petra je vyspělá duchovní bytost, která přišla na tento svět s určitým cílem, a to přivést osobu jí blízkou k zamyšlení a k Bohu. To se jí prozatím nedaří naplnit. S touto osobou je také její energetická nerovnováha spojena. Docházelo k opakovanému rozlití energie kundalini do pohlavních orgánů, což jí způsobovalo problémy především v této oblasti, a zvyšoval se stres.

Jelikož jsem nemohla nijak pomoci, na radu pí. Wenkeové jsem se modlila za to, aby moje dcera netrpěla a bylo jí pomoženo. Po určité době jsem byla vyslyšena. Při posledním léčení jí byla vytvořena speciální ochrana, která jí má před rozlíváním kundalini chránit. Některé problémy odezněly, některé přetrvávají. Zde bych zatím příběh neuzavírala. Její úkol ještě nebyl splněn, tak uvidíme, jak se vše bude vyvíjet. Věřím ve šťastný konec a modlím se.

Pomocí Božího světla byla u Petry mimo jiné vyléčena borelióza po štípnutí hmyzem a několikrát i viróza.

Děkuji za vše.“

Kateřina Š., matka