Cítím nyní také vhodný okamžik na poděkování paní Wenkeové a celému projektu a úžasným lidem z Center pro Zdraví, díky nimž jsem na duchovní cestě, která je nesmírně krásná a transformující. Jsem vděčná za své děti a muže, kteří mi pomohli projít programem sebeuzdravování, kterým má práce na sobě a udržení lásky nekončí, stává se náročnou, ale také tolik nadějnou, neboť jsem měla možnost dotyk Boží lásky skutečně zažít. Nalezením této cesty se zbavuji strachů, přijímám lépe život kolem sebe a věřím v to nejlepší, co je v každém z nás, byť třeba ještě nemělo možnost plně rozkvést. 

Bohužel jsem musela přerušit kontakt se svou maminkou, odpustit sobě i jí a věřím, že lásku je možné žít nejen ve fyzické přítomnosti daného člověka. Stále se učím být milující a naslouchat své duši a musím říci, že pokud jsme tak dlouho svou duši upozaďovali, je velmi těžké přivolat ji nazpět. Jsem vděčná za uzdravení mého syna ze záchvatů pláče a vzteku způsobenými temnými energiemi. Tyto záchvaty po léčení ustaly a někdy se vrací jako signál či upozornění toho, že jednáme špatně. Vždy odpustíme jeden druhému a žádáme Pána Boha o odpuštění a odpojení těchto energií. Děkujeme za vyslyšení a také všechna uvědomění, Boží lásku i těžkosti, které nám s Božím požehnáním k uzdravování přicházejí. Děkuji Bohu a paní Wenkeové, že jsem se mohla touto cestou vydat a vést k ní také své děti, neboť nám dává možnost se vymanit z role oběti a viníka a dovoluje nám přijímat protiklady (dobro a zlo) s láskou a vírou, že nad tím vším stojí láska skutečná a univerzální.

Veronika Reisnerová, Malá Skála