pokus

Tento web tvoříme z vděčnosti za uzdravení s pomocí duchovní léčitelky a jejích knih, díky kterým úspěšně praktikujeme duchovní sebeuzdravování, které jsme se naučili ve výukovém programu SanoKunDio®. A o toto poznání se chceme podělit i s vámi. Naše motto: „Učíme se...